24/02/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Program i ri subvencionimi për të papunët afatgjatë mbi 55 vjeç


Vendimi i Përbashkët Ministror (VKM) për nisjen e një programi 24-mujor të subvencionimit të punësimit për 1300 të papunë afatgjatë mbi moshën 55 vjeç u nënshkrua nga ministrja e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Domna Mikhailidou, Ministrja e Punëve të Brendshme Niki Kerameos dhe Zëvendësministri i Ekonomisë dhe Financave Thanos Petralias.

Programi, me një buxhet prej 31.2 milionë euro, synon të krijojë gjithsej 1300 vende të reja pune me kohë të plotë në sektorin publik të shëndetësisë duke tërhequr të papunët e moshës 55 vjeç e lart.

Përfitues të programit janë personat e papunë nga 55 deri në 67 vjeç, si dhe personat e papunë mbi 67 vjeç dhe nën 74 vjeç, të cilët nuk kanë mbushur moshën e pensionit të kërkuar për të përfituar pension të plotë, të regjistruar në regjistrin dixhital të të papunë të Shërbimit Shëndetësor Publik.

Masa e përfitimit për përfitues është vendosur në 75% të kostove të pagave dhe shpenzimeve jo-paga deri në 750 euro dhe mbulohet nga buxheti. DYPA dhe organet qeveritare në të cilat do të punojnë përfituesit e përfitimeve.

Ministrja e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Domna Mikhailidou tha: “Detyra jonë është të mbështesim fuqinë punëtore dhe të gjejmë zgjidhje, pikërisht në këtë kuadër po zbatohet një program integrimi në tregun e punës për 1300 të papunë afatgjatë mbi 55 vjeç. Me këtë program ne jo vetëm mbështesim të papunët afatgjatë, por forcojmë edhe strukturat e sistemit të kujdesit shëndetësor. Qëllimi ynë është i qartë – të rrisim më tej të ardhurat e disponueshme të qytetarëve. Askush nuk do të mbetet pas”.

PS Kush do t’i zgjedhë këta 1300 persona? Në fund të fundit, ka shumë të papunë të kësaj moshe…Source link

Verified by MonsterInsights