16/06/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Zona të tëra në Maqedoninë Perëndimore po shndërrohen në parqe fotovoltaike


Banorët e fshatrave si Kalamia dhe Xino Nero në Maqedoninë Perëndimore janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre sepse janë të rrethuar nga qindra hektarë “shkretëtirë qelqi”, apo instalime fotovoltaike.

Ky është lloji i marrëzive që ndodh me të ashtuquajturin zhvillim “të gjelbër”, i cili supozohet të jetë… miqësor me mjedisin.

Është për t'u habitur që askush nuk përmend shkatërrimin e mjedisit të shkaktuar nga parqet fotovoltaike dhe fermat e erës. Mund të thuhet se edhe ligji i mbrojtjes nga zjarri është hartuar pikërisht për këtë qëllim: të vendosë kosto të papërballueshme për pronarët e pronave rurale që ata të heqin dorë nga pronat e tyre dhe në vend të tyre të krijohen parqe të reja… “të gjelbërta”.

Source link

Verified by MonsterInsights