23/07/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Një platformë online për punëtorët sezonalë nga Egjipti u hap më 10 qershor


Marrëveshja dypalëshe ndërmjet Qeverisë së Greqisë dhe Qeverisë së Republikës Arabe të Egjiptit për Rekrutimin punëtorë sezonalë në sektorin e bujqësisë ka hyrë në fuqi dhe për këtë arsye pas emigrantëve të paligjshëm ata vijnë me lejen e qeverisë.

Marrëveshja parashikon një procedurë të veçantë për ftesën e shtetasve të vendeve të treta për punë sezonale në sektorin e bujqësisë. Procedura parashikon zbatimin e parë (2024) të ftesës së pesë mijë (5000) punëtorëve sezonalë nga radhët e qytetarëve egjiptianë. Dallimet midis procedurës së marrëveshjes dypalëshe dhe procedurës standarde të rekrutimit janë si më poshtë:

  1. punëtorët shpërndahen në të gjithë Greqinë nga një “pishinë” e përbashkët dhe janë të angazhuar nga një shërbim “one-stop shop” në procesin e përpunimit të kërkesës;
  2. grupi i përgjithshëm i punonjësve kandidatë, nga i cili punëdhënësi ka mundësinë të tërheqë punëtorët, formohet dhe propozohet nga pala egjiptiane në përputhje me kriteret e vendosura nga autoritetet greke (Ministria e Zhvillimit Rural dhe Ushqimit).

Ministria e Emigracionit dhe Azilit, në kuadër të zbatimit të marrëveshjes, ka zhvilluar një platformë elektronike për dorëzimin e aplikimeve nga punëdhënësit. Ai do të jetë i disponueshëm në faqen e internetit të Departamentit të Emigracionit dhe Azilit nga 10 qershori dhe punëdhënësit do të jenë në gjendje të paraqesin aplikimet e tyre.Source link

Verified by MonsterInsights