23/07/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Pronari i një kopshti me lëndinë sintetike është dënuar me 1028 euro gjobë


Një punonjës i komunës së Halandrit, i cili mori përsipër të kontrollonte nëse kishte sipërfaqe të pa korrur në zonë, vendosi një gjobë prej 1028.11 euro për një kopsht me… lëndinë sintetike dhe një kopsht të vogël perimesh ku pronari rriste marule.

Që nga miratimi i projektligjit, botimi ynë shkruante se ligji për mbrojtjen nga zjarri i pasurive të paluajtshme do të kthehet në një farsë dhe tragjedi dhe do të ndjek qëllime të tjera që synojnë varfërimin e pronarëve.

Ankesa e lartpërmendur është depozituar në një faqe interneti të njohur nga Ioanna Tauzi, pronare e një trualli në rrugën Profeti Elia në Agia Paraskevi, ku sipas dëshmive të tjera, “i parafinuar” u shqiptuan gjoba të shumta. Dëshmia fotografike vërteton përmbajtjen e kundërshtimit të gjobës që ajo ka bërë në bashkinë e Halandrit.

Një kopsht i vogël rreth 40 m2. m në pronën e saj kufizohet me një laps bagëtie, është e mbuluar me pllaka guri, çimento dhe terren sintetik, dhe bimësia e dukshme në fotografi (pemë) i përket pronës fqinje të një pronari tjetër. Inspektorit me sa duket nuk i ka pëlqyer terreni sintetik dhe e ka shpallur atë si rrezik zjarri. Për pasojë, pronarit të parcelës i është shqiptuar një gjobë në shumë prej 1028.11 euro

Kujtojmë se me vendim të Ministrisë së Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, në platformën e Regjistrit Kombëtar të Pajtueshmërisë me Masat Parandaluese të Mbrojtjes nga Zjarri, që ndodhet në adresën akatharista.apps.gov.gr dhe në faqen e Ministrisë civilprotection.gov.gr, qytetarëve u është dhënë një zgjatje deri në 30 qershor për të deklaruar pastrimin e tokës dhe sipërfaqeve të pambuluara të pronës suaj. Procesi i pastrimit përfshin:

  • Prerja dhe heqja e pemëve dhe degëve të ngordhura dhe të thyera, si dhe degëve që janë në kontakt të drejtpërdrejtë me ndërtesën.
  • Heqja e materialit bimor të ndezshëm në sipërfaqen e tokës, të tilla si, por pa u kufizuar në mbeturinat e gjetheve, bari i ngordhur dhe degët e ngordhura të varura.
  • Heqja e bazës së kurorës së pemës dhe rritja e lartësisë së kurorës nga sipërfaqja e tokës, në varësi të moshës dhe specieve të pemës.
  • Hollimi i shkurreve përsa i përket mbulesës së tokës.
  • Heqja e çdo djegësi tjetër të braktisur, materialeve të ndezshme, shpërthyese ose të djegshme, objekteve dhe mbeturinave.
  • Mbledhja dhe transportimi i sigurt i të gjitha mbetjeve të grumbulluara.

Mosdorëzimi i kërkesës në regjistrin elektronik sjell gjobë prej 1000 euro. Mënyra e vendosjes së tij, mënyra e grumbullimit dhe çdo çështje tjetër që lidhet me të do të përcaktohen me vendim të përbashkët (JMD) të Ministrave të Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, të Ekonomisë Kombëtare dhe Financave dhe të Brendshëm.

Paraqitja e deklarimeve të rreme në regjistër për respektimin e detyrimit për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tij dënohet me burgim të paktën dy vjet dhe gjoba të mëdha.

PS Vetë ligji, në thelb është e saktë, por metodat e zbatimit të tij të propozuara nga autoritetet lënë shumë për të dëshiruar. Po ashtu, sipas raportit të Avokatit të Popullit, ligji është antikushtetuese dhe e pazbatueshmedhe rezulton në barrë financiare shtesë për banorët grekë.Source link

Verified by MonsterInsights