28/05/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Anketa: Sa të kënaqur janë refugjatët ukrainas me jetën në Evropë?


Gjysma e refugjatëve të intervistuar nga Ukraina që ikin nga lufta BEplanifikon të kthehet në vendlindje.

Shumica e të anketuarve, 66%, janë pjesërisht ose plotësisht të kënaqur me jetën në Republikën Çeke, Gjermani, Poloni – ata janë të kënaqur me kushtet e jetesës në vendin pritës, sipas të dhënave të anketës së KIIS. 26% e ukrainasve të anketuar janë të pakënaqur me kushtet e tyre të jetesës.

Sociologët vërejnë se 7% tashmë kanë nënshtetësi të një vendi tjetër, dhe 12% të tjerë kanë dorëzuar dokumente dhe janë në pritje të një vendimi miratimi për shtetësinë. 34% e refugjatëve ukrainas nuk kanë aplikuar dhe nuk planifikojnë ta bëjnë këtë. Por 45%, edhe pse nuk aplikuan, do të donin të merrnin nënshtetësinë e një vendi tjetër.

Gjatë studimit sociologjik u shtrua pyetja: në çfarë kushtesh do të ktheheshin refugjatët në Ukrainë? Shumica e të anketuarve folën për funksionimin normal të infrastrukturës kritike (34%) dhe sigurinë (34%). Kjo pasohet nga çështjet e strehimit (26%) dhe përfundimi i një pushtimi në shkallë të plotë (26%). Një numër pak më i vogël i të anketuarve folën për mundësinë e gjetjes së një pune (16%) dhe kushtet për të ndjekur shkollën/kopshtin e fëmijëve (13%). Në të njëjtën kohë, 50% planifikojnë të kthehen në Ukrainë. Sociologët besojnë se “ky vlerësim është më tepër një skenar optimist në kushtet aktuale”.

Sondazhi u krye nga 20 prilli deri më 26 prill 2024 nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë në Kiev (KIIS), i porositur nga organizata publike Qendra për Komunikime Strategjike Forumi i Anketimit të Refugjatëve të Ukrainës. shkruan botimi “Korrespondent”.

Duke përdorur metodën e intervistës online, u intervistuan 801 të anketuar – qytetarë të rritur të moshës 18 vjeç e lart që u larguan nga Ukraina pas 24 shkurtit 2022, duke jetuar në Gjermani, Poloni dhe Republikën Çeke.

Ne raportuam më parë se, sipas të dhënave të Eurostat, numri i ukrainasvegëzojnë mbrojtje të përkohshme në BE, në disa vende është në rënie. Që nga 31 marsi 2024, 4,211,495 persona nga Ukraina kishin status të përkohshëm mbrojtjeje në Bashkimin Evropian. Në fund të muajit shkurt, kjo shifër ishte 4,234,595.Source link

Verified by MonsterInsights