16/06/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia

Që nga fillimi i luftës në shkallë të gjerë në Ukrainë, 13,000 fëmijë kanë mbetur jetimë


Që nga fillimi i prillit, më shumë se 13 mijë fëmijë në Ukrainë fituan statusin e një jetimi ose të privuar nga kujdesi prindëror. Vendi hapi një faqe interneti të veçantë “Ukraina për çdo fëmijë”.

Në Shtetin e Bashkuar në internetplatforma e birësimit dhe format familjare të rritjes së fëmijëve përmban, shkruan “UP”, të gjitha informacionet e nevojshme për birësimin, raportuar pranë Ministrisë së Politikës Sociale. Mbi të mund të:

  • merrni një algoritëm hap pas hapi të veprimeve për të pranuar një fëmijë në familjen tuaj;
  • të mësojnë rreth birësimit, kujdestarisë dhe formave të edukimit familjar;
  • përdorni “Linjën e Kujdesit” dhe gjeni ekspertin e duhur;
  • të njihen me historitë e fëmijëve dhe familjeve që tashmë kanë përvojë birësimi apo edukimi në forma familjare.

Faqja ka gjithashtu një kurs online “Born by the Heart”, i përbërë nga katër module dhe përmban video leksione për ata që planifikojnë të pranojnë jetimë ose fëmijë të privuar nga kujdesi prindëror në familjen e tyre. Trajnimi është absolutisht falas.

Lansimi i platformës është hapi i parë drejt dixhitalizimit* të sistemit të kujdesit dhe mbështetjes së fëmijëve. Sipas Ministrisë së Politikës Sociale, në Ukrainë të paktën 4 mijë fëmijë mbeten pa kujdes prindëror çdo vit. Adoptimi i një fëmije në familje tashmë do të bëhet më i lehtë: Ministria e Shëndetësisë po prezanton një certifikatë elektronike të ekzaminimit mjekësor për personat që duan të birësojnë një jetim.

*Përkufizimi i “dixhitalizimit” përfshin krijimin e faqeve të internetit dhe përfaqësimin në rrjetet sociale. Ky është përkthimi i të gjitha llojeve të informacionit (tekst, audiovizual) në formë dixhitale.Source link

Verified by MonsterInsights